Jak zrobić zrzut bazy danych za pomocą shella?

1. Zaloguj się do shella 2. Wpisz komendę: a. dla bazy w wersji MySQL4: mysqldump -u USER -p -h sql.progreso.pl BAZA > dump.sql b. dla bazy w wersji MySQL5: mysqldump5 -u USER -p -h sql5.progreso.pl BAZA > dump.sql gdzie USER to nazwa użytkownika bazy; BAZA to nazwa twojej bazy; W progreso USER jest identyczny z BAZA, więc np. dla bazy MySQL5 o nazwie progreso_dane komenda będzie wyglądać tak: mysqldump -u progreso_dane -p -h sql5.progreso.pl progreso_dane > dump.sql 3. Wyświetli się monit o hasło do bazy - podaj je. 4. Gotowe! Plik dump.sql jest dostępny w katalogu domowym. Możesz go przed pobraniem (za pomocą np. klienta FTP) spakować gzipem, wydając komendę: gzip dump.sql 5. Plik jest spakowany i gotowy do ściągnięcia pod nazwą dump.sql.gz
© 1999-2017 Progreso
Dołącz do nas na
facebook