Podstawowe dane konfiguracyjne - webmail

Aby poprawnie zalogować się do webmaila (programu do obsługi poczty e-mail przez stronę www) musisz znać trzy rzeczy:
  • adres e-mail
  • hasło do konta
  • adres strony do webmaila
Adres e-mail składa się zawsze z trzech elementów: nazwy użytkownika, znaku @ oraz domeny. Nazwa użytkownika to wybrana podczas zakładania konta pocztowego w extranecie nazwa. Domena to dowolna podpięta do wybranej grupy pocztowej (w której zakładasz konto) domena. Możesz używać zamiennie nazw podpiętych do danej grupy pocztowej domen. Przykład prawidłowego adresu e-mail: info@twojadomena.pl. Uwaga! Jeżeli nie korzystasz z grup pocztowych i wszystkie domeny masz podpięte pod grupę główną (jak dzieje się domyślnie) to jako domeny możesz użyć po prostu dowolnej domeny która jest podpięta pod Twój serwer. Hasło to ciąg liter, cyfr i znaków specjalnych. Hasło ustalasz przy zakładaniu konta pocztowego w extranecie. Adres strony do webmaila to: https://poczta.progreso.pl

Inne w tym dziale:

Jak ustawić własny podpis?

© 1999-2017 Progreso
Dołącz do nas na
facebook