Migruję do Progreso!

Imię i nazwisko / Firma *
Login serwera w Progreso (jeżeli już posiadasz)
Numer telefonu
Adres e-mail
Preferowane godziny kontaktu telefonicznego:
Chcę przenieść do Progreso:
Chcę przenieść: *
Przenosisz tylko niektóre strony? Opisz szczegóły:
Chcę przenieść: *
Przenosisz tylko niektóre konta pocztowe? Opisz szczegóły:
Przeniesienie / synchronizacja zawartości kont pocztowych wymaga niestety dostępu do skrzynek. Hasła na serwerach zawsze przechowywane są w formie zakodowanej i nie da się ich odszyfrować. Dlatego przy przenosinach poczty mamy trzy opcje. 1. Podczas migracji zmieniamy hasła do wszystkich kont pocztowych, po migracji ustawisz skrzynkom nowe hasła w Extranecie. 2. Generujemy wszystkim skrzynkom nowe hasła i przesyłamy Ci je na 3 dni przed wykonaniem migracji (hasła zostaną zmienione dopiero przy migracji!). 3. Dostajemy od Ciebie listę kont wraz z obecnymi hasłami.
Preferowana opcja przenosin skrzynek pocztowych: *
Posiadasz hasła do wszystkich przenoszonych skrzynek pocztowych? Prześlij je w pliku (najlepiej zahasłowane - hasło prześlij w uwagach, format plików doc, xls, pdf, txt):
Dozwolone typy plików:docx, doc, xls, xlsx, pdf, txt
Abyśmy mogli przedstawić ofertę migracji, potrzebujemy danych dostępowych do aktualnego panelu zarządzania hostingiem i domenami. Dane te zostaną użyte do wstępnego oszacowania kosztów migracji oraz ewentualnego wykonania migracji i zostaną automatycznie usunięte po 7 dniach od wysłania ankiety lub po 24h od wykonania migracji.
Podaj dane logowania do obecnego panelu hostingowego (URL do panelu, login oraz hasło):
Dane logowania do panelu hostingowego:
Jeżeli domeny utrzymywane są u innego providera, podaj dane logowania do panelu zarządzania nimi (URL do panelu, login oraz hasło) abyśmy mogli dokonać zmiany delegacji po dokonaniu migracji:
Dane logowania do panelu domen:
Jeżeli przenosisz od razu domeny do nas (transfer) - podaj ich kody AUTHINFO (uzyskasz je u aktualnego operatora):
Kody AUTHINFO dla przenoszonych domen:
Preferowane godziny wykonania migracji:
Masz jakieś uwagi? Wpisz je tutaj:
Zgoda *