Podstawowe dane konfiguracyjne - webmail

Aby poprawnie zalogować się do webmaila (programu do obsługi poczty e-mail przez stronę www) musisz znać trzy rzeczy:

  1. adres e-mail - składa się zawsze z trzech elementów: nazwy użytkownika, znaku @ oraz domeny. Nazwa użytkownika to wybrana podczas zakładania konta pocztowego w extranecie nazwa. Domena to dowolna podpięta do wybranej grupy pocztowej (w której zakładasz konto) domena. Możesz używać zamiennie nazw podpiętych do danej grupy pocztowej domen. Przykład prawidłowego adresu e-mail: info@twojadomena.pl. Uwaga! Jeżeli nie korzystasz z grup pocztowych i wszystkie domeny masz podpięte pod grupę główną (jak dzieje się domyślnie) to jako domeny możesz użyć po prostu dowolnej domeny która jest podpięta pod Twój serwer.
  2. hasło do konta - to ciąg liter, cyfr i znaków specjalnych. Hasło ustalasz przy zakładaniu konta pocztowego w extranecie.
  3. adres strony do webmaila - to strona: https://poczta.progreso.pl
Czy ta odpowiedź była przydatna?

Najczęściej czytane

Nie jesteś przekonany?