Jak sprawdzić statystyki wykorzystania pamięci (RAM)

Każdy serwer hybrydowy generuje statystyki (odświeżane co 5 minut) wykorzystania m.in. pamięci RAM. Statystyki możesz podejrzeć w każdym momencie w swoim Extranecie pod adresem: https://panel.progreso.pl/containerstatistics/ Każdy serwer hybrydowy jest określony przez liczbę pamięci RAM:

  • gwarantowanej - jest to liczba pamięci ściśle przypisana do serwera, do której serwer ma zawsze dostęp (można ją wykorzystać w każdym momencie). Na wykresie jest to zakres 0-100%.
  • dostępnej - jest to liczba pamięci z której serwer może dodatkowo skorzystać, jeżeli w danym momencie na maszynie-matce będzie wolna. Na wykresie jest to zakres 100-200%.

Statystyki podzielone są jeszcze dodatkowo według kategorii wykorzystywanej pamięci:

  • Wirtualna (swap) - pamięć utrzymywana na dysku służąca do tymczasowego przechowywania danych w sytuacji, gdy ich ilość przekracza zasoby wolnej pamięci RAM lub przechowywanie jej w ten sposób jest z różnych powodów bardziej korzystne
  • Współdzielona (shmem) - pamięć do której dostęp ma jednocześnie wiele procesów (jest to najszybsza metoda komunikacji międzyprocesowej)
  • Plikowa (map) - pamięć zmapowana dla plików - jeżeli korzystasz z RAMDISK (partycja w RAM) to tutaj znajdziesz informację o jego wykorzystaniu
  • Fizyczna (rss) - pamięć faktycznie wykorzystywana przez działające procesy
  • Podręczna (cache) - pamięć wykorzystywana przez system do przetrzymywania różnego typu danych po to, aby przyspieszyć operacje I/O w dostępie do tych danych. Należy podkreślić, że system zawsze będzie chciał zająć jak największą ilość pamięci podręcznej (bo wtedy działa najwydajniej) i jest to jak najbardziej pożądana sytuacja. Kiedy jakiś działający proces będzie potrzebował zaalokować więcej pamięci niż aktualnie jest dostępne - system natychmiast zwolni część danych z pamięci cache

Jeżeli tylko czasem wykorzystujesz zakres powyżej 100% - wszystko jest w porządku. Jeżeli wykorzystujesz często zakres 100-200% ale większość przez pamięć podręczną (cache), przy czym pamięć fizyczna pozostaje poniżej 100% - też nie musisz się o nic martwić. Pamięć podręczna to pamięć, którą system zwolni w każdej chwili, kiedy jakiś proces zgłosi zapotrzebowanie na fizyczną pamięć. Jeżeli jednak wykres pamięci fizycznej przez większość czasu wchodzi w zakres 100-200% - musisz pomyśleć o podwyższeniu planu hostingowego (możemy to zrobić zwykle "od ręki", wyślij do nas zgłoszenie w tej sprawie żeby ustalić szczegóły).

Czy ta odpowiedź była przydatna?

Najczęściej czytane

Nie jesteś przekonany?