MySQL 5 w Progreso!

Od dziś wszyscy Użytkownicy naszych serwerów mogą korzystać z baz MySQL w wersji 5.1. Zapraszamy!

Aby założyć bazę MySQL w wersji 5.1 należy w Extranecie dodać ją w menu:
- Bazy danych (SQL) - bazy mysql5

Przy łączeniu się z bazą należy używać nowego hosta:
- sql5.progreso.pl

phpMyAdmin dla wersji MySQL5 dostępny jest pod adresem:
- https://mysql5.progreso.pl

Wszystkie założone wcześniej bazy danych (MySQL w wersji 4.1) działają na dotychczasowych zasadach. Nie ma konieczności zmian ustawień konfiguracyjnych w istniejących skryptach. Projekt MySQL 4.1 jest nadal rozwijany i w tej wersji będzie działał u nas z pewnością jeszcze długi czas.

Mamy nadzieję, iż wprowadzenie nowej wersji serwera MySQL pozwoli na jeszcze szybszy rozwój serwisów, które mamy okazję hostować.

Możesz być zainteresowany również: