Pełna kontrola PHP

Wymagającym użytkownikom oddajemy w ręce niespotykaną dotąd możliwość edycji własnego pliku konfiguracyjnego PHP (php.ini). Dla każdej przypisanej (sub)domeny już teraz możesz utworzyć jej własny plik php.ini z którego korzystał będzie parser PHP (4 lub 5). Poniżej krótka "instrukcja obsługi".

Masz dwie możliwości, aby Twoja strona korzystała ze swojego pliku konfiguracyjnego:

1. Umieść własny plik php.ini w katalogu na który wskazuje przypisanie konfigurowanej sub(domeny) - standardowo będzie to katalog public_html/.

2. Umieść własny plik php.ini w katalogu: phpini/DOMENA/. Katalogi musisz wcześniej utworzyć samodzielnie. Zamiast DOMENA oczywiście podajesz nazwę konfigurowanej (sub)domeny, koniecznie bez przedrostka www!

To wszystko! Od tej pory wszystkie szczegółowe parametry związane z konfiguracją PHP możesz zmieniać samodzielnie. Warto dodać, iż w momencie kiedy umieścisz pliki php.ini w obu miejscach, parser PHP wykorzysta plik php.ini umieszczony zgodnie z opisem w punkcie 2.

Możesz być zainteresowany również: