Co to jest phishing?

Phishing jest poważnym problemem, ponieważ może prowadzić do kradzieży danych osobowych, finansowych i biznesowych, a także do infekcji komputerów złośliwym oprogramowaniem. Ataki phishingowe mogą wpłynąć na wiele osób i organizacji, a koszty związane z takimi incydentami mogą być znaczne.

Co to jest phishing?

Phishing to technika wykorzystywana przez hakerów do kradzieży danych osobowych lub firmowych za pośrednictwem poczty elektronicznej. Polega na nakłanianiu użytkowników do ujawnienia poufnych informacji poprzez podszywanie się pod podmiot godny zaufania, taki jak bank lub platforma mediów społecznościowych.

Termin „phishing” powstał w latach 90., kiedy hakerzy udali administratorów AOL w celu kradzieży numerów kart kredytowych. Obecnie ataki phishingowe są często kojarzone z oszukańczymi wiadomościami e-mail, które kierują użytkowników do fałszywych stron internetowych, gdzie są proszeni o podanie swoich danych osobowych.

Jak działa phishing?

Ataki takie mogą być również inicjowane przez pozostawienie dysków USB na parkingach lub poprzez wysyłanie wiadomości tekstowych z odsyłaczami do złośliwych stron. Inżynieria społeczna jest kluczowym elementem ataków typu phishing, ponieważ manipuluje ludźmi, aby robili rzeczy, których normalnie by nie zrobili.

Jak rozpoznać phishing?

Phisherzy często stosują groźby lub poczucie pilności, aby zmusić odbiorców do podjęcia natychmiastowych działań. Mogą też używać nieodpowiedniego stylu lub języka, co powinno wzbudzić podejrzenia. Odbiorcy powinni sprawdzać, czy wiadomość zawiera niezwykłe prośby lub błędy językowe, co może wskazywać na fałszywą wiadomość.

Ważne jest też sprawdzanie adresów internetowych, ponieważ phishing często polega na używaniu fałszywych adresów lub linków do niebezpiecznych stron. Odbiorcy nie powinni wprowadzać swoich danych uwierzytelniających, informacji o płatnościach lub innych danych osobowych, jeśli wiadomość wydaje się podejrzana lub nieoczekiwana. Zamiast tego, należy bezpośrednio odwiedzić oficjalną stronę internetową, aby potwierdzić autentyczność wiadomości.

Krótka historia phishingu

Historia phishingu rozpoczęła się w latach 90., gdy hakerzy zaczęli wykorzystywać oszukańcze wiadomości e-mail do wyłudzania informacji od naiwnych użytkowników. Termin "phishing" pochodzi od angielskiego słowa "fishing" (wędkowanie), ponieważ przypomina proces łowienia ryb - hakerzy "łowią" użytkowników, aby wyłudzić ich dane. Ataki phishingowe były początkowo ukierunkowane na popularny wówczas system AOL, gdzie osoby atakujące podszywały się pod pracowników AOL, aby uzyskać dane uwierzytelniające od użytkowników.

Wraz z rozwojem technologii, phishing stał się coraz bardziej wyrafinowany. W roku 2000 hakerzy zaczęli atakować konta bankowe, wysyłając oszukańcze e-maile, które przekonywały użytkowników do ujawnienia swoich danych uwierzytelniających. Hakerzy tworzyli również fałszywe strony internetowe, które przypominały oficjalne strony banków, ale miały odmienną domenę. Dzięki skradzionym danym uwierzytelniającym, osoby atakujące mogły dokonywać kradzieży pieniędzy, oszustw lub spamować innych użytkowników. Ataki phishingowe stały się powszechne także wobec kont eBay i Google.

Dlaczego phishing jest problemem? 

Phishing jest poważnym problemem, ponieważ cyberprzestępcy wykorzystują tę metodę ze względu na jej łatwość, niskie koszty i skuteczność. Wysyłanie e-maili phishingowych jest tanie, a adresy e-mail są łatwe do zdobycia. W ten sposób osoby atakujące mogą łatwo uzyskać dostęp do cennych informacji, a ofiary oszustw phishingowych mogą doświadczyć różnych negatywnych konsekwencji, takich jak infekcje złośliwym oprogramowaniem, kradzież tożsamości, a nawet utratę danych.

Hakerzy szukają danych osobowych (PII), takich jak informacje finansowe, numery kart kredytowych, dane medyczne i podatkowe, a także wrażliwe informacje biznesowe, w tym dane klientów i poufne informacje na temat produktów. Ataki phishingowe pozwalają również hakerom na uzyskanie bezpośredniego dostępu do kont e-mail, mediów społecznościowych i innych kont, co umożliwia naruszanie bezpieczeństwa połączonych systemów, takich jak terminale w punktach sprzedaży i systemy przetwarzania zamówień.

Naruszenia danych zaczynają się często od wiadomości phishingowych, które wydają się niewinne, ale pozwalają cyberprzestępcom na uzyskanie wewnętrznego punktu wejścia do systemów, co może prowadzić do poważnych problemów związanych z bezpieczeństwem danych.

Jakie są podstawowe rodzaje phishingu? 

Ataki typu phishing to rodzaj cyberprzestępczości, w ramach którego osoba atakująca próbuje oszukać kogoś w celu dostarczenia poufnych informacji lub uzyskania dostępu do jego komputera lub sieci. Ataki te mogą być przeprowadzane za pomocą różnych środków, w tym poczty e-mail, mediów społecznościowych i urządzeń mobilnych. Oto kilka ważnych rzeczy, które należy wiedzieć o atakach phishingowych i sposobach ich unikania:

 • Rodzaje ataków phishingowych: Ataki phishingowe przybierają różne formy, w tym spear phishing, whaling phishing, vishing, smishing i phishing za pośrednictwem mediów społecznościowych.
 • Wewnętrzny phishing: Jednym z najbardziej niepokojących rodzajów ataków phishingowych jest wewnętrzny phishing, w którym zaufany użytkownik wysyła wiadomość e-mail phishingową do innej osoby w organizacji.
 • Ataki Smishing: Smishing jest rodzajem ataku wymierzonym w urządzenia mobilne i zazwyczaj polega na wysłaniu wiadomości tekstowej, która nakazuje odbiorcy zadzwonić pod numer w celu rozwiązania rzekomego problemu z jego kontem.
 • Phishing za pośrednictwem mediów społecznościowych: Platformy mediów społecznościowych stały się popularnym celem ataków phishingowych, a osoby atakujące często wykorzystują przejęte dane uwierzytelniające, aby uzyskać dostęp do kont ofiar.
 • Pharming: Innym rodzajem ataku jest pharming, w którym osoba atakująca zmienia pamięć podręczną DNS na komputerze użytkownika, aby przekierować go do fałszywej witryny, gdy próbuje odwiedzić legalną witrynę.

Aby chronić się przed atakami typu phishing, zachowaj czujność podczas otrzymywania niechcianych e-maili lub wiadomości, sprawdzaj pisownię i błędy gramatyczne oraz nigdy nie klikaj łączy ani nie pobieraj załączników od nieznanych nadawców. Dodatkowo, jeśli to możliwe, włącz uwierzytelnianie dwuskładnikowe i używaj silnych, unikalnych haseł do każdego konta.

Poniżej zebraliśmy różne rodzaje ataków phishingowych.Oto więcej informacji na temat każdego z nich:

 • Phishing – atak zwykle przeprowadzany za pośrednictwem poczty elektronicznej, w którym nadawca podszywa się pod legalną firmę i prosi odbiorcę o ujawnienie nieznanych informacji, takich jak hasła lub informacje finansowe.
 • Spearphishing: Podobny do phishingu, ale skierowany konkretnie do jednej osoby lub grupy osób, często wykorzystujący spersonalizowane informacje, aby wiadomość e-mail wyglądała na bardziej wiarygodną.
 • Whaling– bardziej wyrafinowana forma phishingu ukierunkowanego, wymierzona w kadrę kierowniczą i osoby wysokiego szczebla w organizacji.
 • Wewnętrzny phishing — atak typu phishing zapoczątkowany w samej organizacji, często wykorzystujący zainfekowane konta e-mail do wysyłania złośliwych wiadomości e-mail do innych pracowników.
 • Vishing: Atak phishingowy przeprowadzany przez telefon, w którym atakujący podszywa się pod przedstawiciela legalnej firmy i żąda bezpłatnych informacji.
 • Smishing: Podobny do vishingu, ale odbywa się za pomocą wiadomości tekstowych zamiast rozmów telefonicznych.
 • Wyłudzanie informacji za pośrednictwem sieci społecznościowych: Atak phishingowy wykorzystujący sieci społecznościowe, takie jak Facebook lub LinkedIn, do oszukiwania ludzi i dostarczania informacji.
 • Pharming – Atak, w którym atakujący naraża system rozpoznawania nazw domen (DNS) w celu przekierowania użytkowników do fałszywej strony internetowej i uzyskania fałszywych informacji.

Jak zapobiegać phishingowi? Jak zwalczać phishing?

Ataki typu phishing stanowią poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa cybernetycznego, które może prowadzić do naruszeń danych, strat finansowych i innych szkodliwych konsekwencji. Istnieje kilka kroków, które osoby i organizacje mogą podjąć, aby zapobiegać i zwalczać phishing.

Osoby fizyczne mogą chronić się przed phishingiem, włączając uwierzytelnianie dwuskładnikowe (2FA) na jak największej liczbie kont, używając programów chroniących przed złośliwym oprogramowaniem, korzystając z zapór sieciowych, uważając na wyskakujące okienka i okienka pop-under, będąc podejrzliwym w stosunku do załączników wiadomości e-mail od znanych i nieznanych źródeł, podejrzliwość w stosunku do wiadomości tekstowych i bezpośrednich wiadomości ze znanych i nieznanych źródeł, których celem jest nakłonienie ich do kliknięcia linków lub podania danych osobowych oraz nieujawnianie swoich danych osobowych.

Oprócz zaleceń dla osób fizycznych, organizacje powinny podjąć następujące działania w celu zapobiegania i zwalczania phishingu:

 • Filtruj e-maile phishingowe i złośliwy ruch sieciowy na bramie
 • Uwierzytelniaj nadawców wiadomości e-mail za pomocą uwierzytelniania wiadomości w domenie, raportowania i zgodności (DMARC)
 • Filtruj wiadomości phishingowe na podstawie nadawcy i treści oraz skanuj adresy URL i załączniki w poszukiwaniu złośliwych funkcji przy użyciu technik statycznych i dynamicznych
 • Korzystaj z zaawansowanych technik filtrowania, które wykorzystują również sztuczną inteligencję (AI) do wykrywania naruszeń bezpieczeństwa poczty biznesowej (BEC) i wiadomości e-mail służących do wyłudzania danych uwierzytelniających
 • Zapobiegaj wewnętrznym atakom typu phishing dzięki zintegrowanym rozwiązaniom usług bezpieczeństwa dla Twojej chmury lub lokalnej platformy poczty e-mail za pomocą interfejsów API. Są one dostępne dla Microsoft 365, Google G Suite, Microsoft Exchange Server.

Ochrona przed phishingiem to ważny środek bezpieczeństwa, który firmy mogą wdrożyć, aby zapobiec atakom na swoich pracowników i organizację. Szkolenia i edukacja w zakresie świadomości bezpieczeństwa, które umożliwiają jednostkom wykrywanie i rozpoznawanie, kiedy wiadomość e-mail wygląda podejrzanie, mogą znacznie zmniejszyć liczbę udanych ataków. Ponieważ jednak zachowania użytkowników nie można przewidzieć, kluczowe znaczenie ma wykrywanie phishingu w oparciu o rozwiązania.

Szkolenie, zastosowane na rzeczywistych przykładach i ćwiczeniach, pomaga użytkownikom zidentyfikować phishing. Organizacje często współpracują z ekspertami w celu wysyłania symulowanych wiadomości phishingowych do pracowników i śledzenia, kto otwiera wiadomość e-mail i klika łącze. Tych pracowników można dalej szkolić, aby nie popełniali tych samych błędów w przyszłych atakach.

Niektóre oparte na reputacji rozwiązania bram poczty e-mail mogą wykrywać i klasyfikować wiadomości phishingowe na podstawie złej reputacji, jaką mogą mieć osadzone adresy URL. Rozwiązania te często nie są w stanie wykryć dobrze napisanych wiadomości e-mail zawierających adresy URL legalnych witryn internetowych, które zostały naruszone i nie cieszą się złą reputacją w momencie dostarczania wiadomości e-mail.

Najbardziej efektywne systemy mogą zidentyfikować podejrzane wiadomości e-mail na podstawie analizy anomalii, która wyszukuje i wykrywa nietypowe wzorce ruchu w celu zidentyfikowania podejrzanych wiadomości e-mail, a następnie przepisuje osadzony adres URL i stale monitoruje adres URL pod kątem exploitów. Te narzędzia monitorujące poddają podejrzane wiadomości kwarantannie, zapobiegając ich dostarczeniu do odbiorców.

Jak zatrzymać fałszowanie/wyłudzanie wiadomości e-mail?

Implementacja SPF, DKIM i DMARC może zapewnić dodatkową warstwę ochrony dla Twojej poczty e-mail, uniemożliwiając atakującym fałszowanie Twojej domeny i wysyłanie fałszywych wiadomości e-mail z Twojego adresu e-mail.

Wszystkie te protokoły działają razem, tworząc skuteczny system ochrony poczty e-mail. Implementacja tych protokołów może być szczególnie ważna dla firm, które wysyłają dużą ilość e-maili biznesowych lub mają wiele pracowników, którzy korzystają z poczty e-mail.

 • Uwierzytelniaj swoją pocztę e-mail: wdrożenie SPF, DKIM i DMARC może pomóc w ochronie Twojej firmy przed fałszowaniem i wyłudzeniami e-maili. Publikuj rekordy DNS dla domeny, która ma być zabezpieczona, aby uniemożliwić nieautoryzowanym osobom atakującym dostarczanie fałszywych wiadomości e-mail przy użyciu Twojej domeny.

 • Wdrożenie DMARC, DKIM i SPF oferuje natychmiastowe korzyści: Microsoft Office 365 zaktualizował swoje zasady przeciwdziałania fałszerstwom, tak aby nieuwierzytelnione wiadomości e-mail domyślnie trafiały do ​​folderu ze spamem, a Gmail oznacza nieuwierzytelnione e-maile czerwonym znakiem zapytania.

 • Wdrożenie polityki p=reject DMARC zwiększa dostarczalność poczty e-mail o 10% lub nawet więcej w przypadku niektórych głównych dostawców skrzynek pocztowych, w tym Gmaila.

 • Monitoruj dostarczalność wiadomości e-mail. Nie wszystkie legalne wiadomości e-mail są uwierzytelniane i dostarczane, więc wdrożenie DMARC może pomóc w monitorowaniu dostarczalności wiadomości e-mail.

Podsumowanie

Phisihing i inne oszustwa internetowePhishing to poważny problem w dzisiejszym świecie cyfrowym, który dotyka miliony ludzi na całym świecie. Hakerzy wykorzystują różne metody, takie jak oszukańcze wiadomości e-mail, fałszywe strony internetowe i manipulacje psychologiczne, aby wyłudzić poufne informacje od użytkowników.

Aby zabezpieczyć się przed phishingiem, należy być świadomym podstawowych zasad bezpieczeństwa, takich jak sprawdzanie adresów internetowych i unikanie klikania w podejrzane linki. Warto również korzystać z oprogramowania antywirusowego i zawsze aktualizować system operacyjny.

Jeśli podejrzewasz, że padłeś ofiarą ataku phishingowego, natychmiast powiadom swojego dostawcę usług internetowych i zmień swoje hasła do konta. W przypadku kradzieży tożsamości lub innych poważnych przestępstw, należy skontaktować się z lokalnym organem ścigania.

Możesz być zainteresowany również:
Preferencje plików cookie
Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies, aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies klikając przycisk Ustawienia. Zalecamy zapoznanie się z Polityką cookies oraz Polityką Prywatności.
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie

Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies. Zalecamy zapoznanie się z Polityką cookies oraz Polityką Prywatności.

Więcej informacji

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.