2FA vs MFA: Jakie są dostępne metody uwierzytelnienia i czym się różnią?

Zagrożenia dla bezpieczeństwa w internecie są coraz większe, dlatego coraz więcej osób i firm decyduje się na dodatkowe zabezpieczenia swoich kont. Jednym z takich zabezpieczeń jest uwierzytelnianie dwuskładnikowe (2FA) oraz wieloskładnikowe (MFA).

W tym artykule przedstawimy różnice między tymi dwoma sposobami uwierzytelniania oraz omówimy, jakie znaczenie ma 2FA w popularnej platformie blogowej WordPress. Dodatkowo przyjrzymy się uwierzytelnianiu adaptacyjnemu i zastanowimy się, czy MFA jest naprawdę bezpieczniejsze niż 2FA. Warto również omówić, dlaczego warto korzystać z wtyczek do uwierzytelniania dwuskładnikowego w WordPressie.

Czym jest uwierzytelnianie?

Uwierzytelnianie to proces, w którym sprawdzana jest tożsamość użytkownika, który chce uzyskać dostęp do systemu lub aplikacji. Aby to zrobić, użytkownik musi przejść przez testy zwane czynnikami uwierzytelniającymi, które sprawdzają, czy użytkownik ma odpowiednie informacje, urządzenia lub cechy biometryczne, aby uzyskać dostęp.

Istnieją trzy rodzaje czynników uwierzytelniających: czynniki wiedzy, posiadania i dziedziczności. W zależności od liczby czynników, jakie musi przetestować użytkownik, weryfikacja może być jedno-, dwu- lub wieloskładnikowa.

Co to jest 2FA (uworzytenienie dwuskładnikowe)?

Termin "2FA" to skrót od "uwierzytelniania dwuskładnikowego". Jest to metoda uwierzytelniania, która wymaga od użytkownika podania dwóch informacji, aby uzyskać dostęp do konta lub sfinalizować transakcję. Celem 2FA jest zwiększenie bezpieczeństwa poprzez dodatkową weryfikację, poza samym hasłem.

Gdy chcesz zalogować się na konto, które jest chronione 2FA, najczęściej będziesz musiał wpisać swoje hasło jako pierwszy krok. Ważne jest jednak pamiętanie, że hasło samo w sobie nie zawsze jest wystarczające do zapewnienia bezpieczeństwa, ponieważ jest łatwe do złamania dla doświadczonych hakerów. Dlatego 2FA wymaga podania dodatkowych informacji, które stanowią drugą warstwę uwierzytelnienia.

W ramach 2FA wymagane są dwie różne formy informacji uwierzytelniającej. Mogą to być: coś, co wiesz (np. hasło), coś, co masz (np. aplikacja uwierzytelniająca lub karta dostępu) lub coś, co jest dla Ciebie unikalne (np. dane biometryczne, takie jak skany twarzy, siatkówki lub odcisków palców).

Warto jednak pamiętać, że nie wszystkie konta chronione 2FA zaczynają się od hasła. Mogą to być kombinacje dowolnych dwóch lub trzech powyższych form informacji uwierzytelniającej.

Należy odróżnić 2FA od weryfikacji dwuetapowej, która korzysta tylko z dwóch form informacji uwierzytelniającej. Na przykład, gdy logujesz się na konto chronione weryfikacją dwuetapową, będziesz musiał podać hasło oraz drugi rodzaj informacji, takiej jak kod PIN lub hasło jednorazowe.

Co to jest MFA (uwierzytelnianie wieloskładnikowe)?

MFA, czyli uwierzytelnianie wieloskładnikowe, to termin odnoszący się do systemu uwierzytelniania, który wymaga od użytkownika podania więcej niż dwóch czynników. Przykładem takiego systemu jest uwierzytelnianie trójskładnikowe, które wymaga trzech informacji od użytkownika w celu uzyskania dostępu do konta lub przeprowadzenia transakcji. Wprowadzenie wielu warstw weryfikacji oprócz hasła ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa. Każda warstwa może być czymś, co użytkownik zna, posiada lub jest, na przykład odciskiem palca lub weryfikacją twarzy.

Uwierzytelnianie trójskładnikowe jest bezpieczniejsze niż dwuskładnikowe, ponieważ wymaga trzech różnych czynników uwierzytelnienia. Choć hasła łatwo można złamać, jest mało prawdopodobne, aby haker był w stanie uzyskać dostęp do tokena lub urządzenia mobilnego użytkownika i tym samym przejąć jego konto.

Jednym z czynników uwierzytelnienia może być również coś, co jest związane z osobą, na przykład odciski palców. Atrybuty te są bardzo trudne do zhakowania lub kradzieży i dlatego są cenne jako czynnik uwierzytelniający.

W przypadku MFA, czyli uwierzytelniania wieloskładnikowego, jest wymagane co najmniej dwa czynniki uwierzytelnienia w celu uzyskania dostępu do zasobów i danych aplikacji, konta lub systemu. Metody MFA mogą wejść do tej samej kategorii co 2FA, gdy czynniki uwierzytelnienia wynoszą tylko dwa, ale nie, jeśli przekraczają tę liczbę kontroli.

MFA może uwzględniać różne rodzaje czynników uwierzytelniających, takie jak lokalizacja, ocena ryzyka, typ urządzenia, czas logowania i prywatność w sieci. Adaptacyjna ocena kontekstu spowoduje dodanie większej liczby czynników uwierzytelniających lub odmowę dostępu użytkownikowi.

Uwierzytelnianie adaptacyjne MFA - na czym polega?

Adaptacyjne MFA, czyli adaptacyjne uwierzytelnianie wieloskładnikowe, to metoda uwierzytelniania oparta na ryzyku. Polega ona na analizie wzorców zachowań użytkowników oraz informacji kontekstowych, takich jak lokalizacja, czas dostępu, dzień powszedni czy urządzenie dostępowe, w celu przewidzenia poziomu ryzyka.

Jeśli Adaptive MFA wykryje niezwykłe zachowanie, takie jak próba logowania z nieznanego urządzenia, użytkownik zostanie poproszony o wprowadzenie dodatkowej warstwy bezpieczeństwa. Adaptacyjne MFA pozwala na lepsze egzekwowanie bezpieczeństwa danych użytkowników, ponieważ wykorzystuje wzorce ich zachowań do zapobiegania nieautoryzowanym wejściom. 

Chociaż standardowa usługa MFA jest bezpieczna, nie umożliwia analizowania i przewidywania ryzyka, tak jak ma to miejsce w przypadku adaptacyjnej usługi MFA. W rzeczywistości adaptacyjne usługi MFA zażądają większej ilości informacji/dowodów w celu udowodnienia tożsamości użytkownika niż wtedy, gdy ryzyko naruszenia jest wyższe. W rezultacie proces logowania może być bardziej elastyczny i oszczędzać czas, gdy ryzyko jest mniejsze.

Podstawowe różnice między MFA a 2FA:

  1. Liczba czynników uwierzytelniających - 2FA korzysta z dwóch, podczas gdy MFA może wymagać dwóch lub więcej czynników.
  2. Implementacja - MFA jest typowo stosowane przez organizacje i platformy wymagające wysokiego poziomu bezpieczeństwa, podczas gdy 2FA jest łatwiejsze do wdrożenia i może być używane przez aplikacje internetowe i sieci wewnętrzne.
  3. Bezpieczeństwo - MFA jest uważane za bardziej bezpieczne ze względu na dodatkowe czynniki uwierzytelniające, które utrudniają hakerom uzyskanie dostępu do konta użytkownika.
  4. Błędy ludzkie - w systemach MFA komplikacje wynikające z błędów ludzkich są znikome, co nie jest przypadkiem w systemach 2FA.

Czy MFA jest bezpieczniejsze niż 2FA?

W większości przypadków tak, ponieważ wymaga ono większej liczby czynników uwierzytelniających, co utrudnia hakerom uzyskanie dostępu do kont użytkowników. Cechy osobiste, takie jak odciski palców, są trudne do zhakowania lub kradzieży i są cennym czynnikiem uwierzytelniającym.

Jakie są różnice między 2FA, MFA i adaptacyjnym MFA?

2FA wykorzystuje tylko dwa czynniki uwierzytelniające, podczas gdy MFA i Adaptive MFA mogą korzystać z dwóch lub więcej czynników, co zapewnia wyższy poziom bezpieczeństwa. Adaptive MFA umożliwia dostęp użytkownikowi na podstawie zdefiniowanego ryzyka i odpowiednio żąda MFA.

Uwierzytelnianie adaptacyjne to proces uwierzytelniania, który ma wiele zalet w porównaniu do tradycyjnego uwierzytelniania wieloskładnikowego. Najlepsze rozwiązania uwierzytelniania adaptacyjnego zapewniają lepsze wrażenia użytkownikom, ponieważ wymagają mniej informacji i pozwalają na kontynuowanie pracy bez przerw.

Uwierzytelnianie adaptacyjne zapewnia również wyższy poziom bezpieczeństwa, ponieważ analizuje zachowanie użytkowników i wymaga dodatkowej weryfikacji tylko w przypadku wykrycia podejrzanej aktywności. W rezultacie, uwierzytelnianie adaptacyjne zwiększa produktywność użytkowników, ponieważ zmniejsza ilość czasu potrzebnego na ciągłe uwierzytelnianie.

Po co używać wtyczki do uwierzytelniania dwuskładnikowego w WordPress?

Zapewnienie bezpieczeństwa strony opartej na WordPressie, czy jakiejkolwiek innej stronie opartej na CMS, wymaga wielu rzeczy, ale często pomijane jest uwierzytelnianie czy mechanizm dostępu administratora.

Dostęp do obszaru administracyjnego WP, nawet przy użyciu bezpiecznych haseł, jest jedną z podstawowych form inwazji, po prostu dlatego, że osoba odpowiedzialna nie zastosowała bardziej niezawodnego mechanizmu uwierzytelniania.

Uwierzytelnianie dwuskładnikowe — TFA lub 2FA lub uwierzytelnianie dwuetapowe — jest obecne i coraz częściej stosowane w różnych codziennych sytuacjach, takich jak uzyskiwanie dostępu do głównych bezpłatnych usług e-mail, głównych sieci społecznościowych, aplikacji bankowych i wielu innych usług online.

W czasach, gdy tak wiele mówi się o bezpieczeństwie cyfrowego świata, wyciekach danych, inwazjach na strony internetowe i wszelkich innych zagrożeniach z tym związanych, nie brakuje powodów uzasadniających przyjęcie mechanizmów, które zwiększają bezpieczeństwo wszystkiego, co robimy.

Gdy przeanalizujemy najbardziej tradycyjną metodę uwierzytelniania – nazwę użytkownika i hasło – która wciąż jest jedyną barierą odróżniającą legalnych użytkowników od cyberprzestępców, powody, dla których składa się ona z tak delikatnej bariery, stają się oczywiste:

Brute force – poprzez botnety – „robot” + „sieć” – codziennie przeprowadzają ataki brute force na dowolne strony internetowe oparte na WordPressie, które mogą znaleźć, stosując różne techniki odgadywania haseł.

Podsumowanie

Uwierzytelnianie 2FA i MFAOmówiliśmy różnicę między dwuskładnikowym uwierzytelnianiem (2FA) a wieloskładnikowym uwierzytelnieniem (MFA) oraz znaczenie 2FA w kontekście platformy WordPress. 2FA wymaga od użytkownika podania dwóch form identyfikacji, takich jak hasło i kod generowany przez aplikację lub wysyłany na telefon. MFA natomiast może wymagać dodatkowych form identyfikacji, takich jak skanowanie linii papilarnych lub rozpoznawanie twarzy.

2FA jest bardzo ważnym narzędziem w zabezpieczaniu konta WordPress, ponieważ w przypadku skutecznego przejęcia hasła przez niepowołaną osobę, 2FA może uniemożliwić dostęp do konta. Zalecamy korzystanie z różnych form 2FA w celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa.

Jesteśmy pewni, że nasz artykuł stanowi dobry przewodnik dla użytkowników sieci Internet, CMS WordPress i nie tylko, którzy chcą zwiększyć bezpieczeństwo swoich kont poprzez korzystanie z dwuskładnikowego uwierzytelniania. W końcu tak samo dotyczy to kont bankowych i systemów i narzędzi, z których korzystamy na co dzień, jak telefony komórkowe.

Możesz być zainteresowany również:
Preferencje plików cookie
Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies, aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies klikając przycisk Ustawienia. Zalecamy zapoznanie się z Polityką cookies oraz Polityką Prywatności.
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie

Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies. Zalecamy zapoznanie się z Polityką cookies oraz Polityką Prywatności.

Więcej informacji

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.